Tančírny

 

Tančírna v Kalikováku

Každé úterý od 19:30 probíhají salsa tančírny v Kalikovském mlýně. O hudbu se většinou stará Martin Mareška z Tance v Plzni. Vstupné na tančírnu je 50 Kč.

 

Reklama